Warunki przyjęcia do Pracowni Fizjoterapii

Warunki przyjęcia

Celem jednostki jest zapewnienie rehabilitacji leczniczej dla pacjentów ze skierowaniem kwalifikujących się do rehabilitacji we wszystkich grupach wiekowych, u których wystąpiły dysfunkcje w przebiegu różnych chorób, urazów i uszkodzeń organizmu w ramach kontraktu z płatnikiem usług.

Warunkiem przyjęcia pacjenta do Pracowni Rehabilitacji w Nowym Mieście jest posiadanie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne z konkretnymi zabiegami lub ćwiczeniami. W przypadku skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne przez lekarza innego niż lekarz specjalista to fizjoterapeuta uprawniony do realizacji wizyty fizjoterapeutycznej ,na podstawie przeprowadzonych badań czynnościowych narządu ruchu może ustalić szczegółowy program rehabilitacji zgodny ze skierowaniem i stanem zdrowotnym pacjenta.
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne z konkretnymi zabiegami lub ćwiczeniami. - pobierz


Skierowanie na zabiegii w warumkach ambulatoryjnych moze wystawić lek. spejalista lub lek. POZ .

Skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne dla dzieci z wada postawy tylko lek. specjalista .

Skierowanie wystawione w formie elektronicznej powinno zawierać Kod 1310 ( Fizjoterapia ambulatoryjna ).

Zlecenie należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty wystawienia w celu ustalenia terminu rehabilitacji .