Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze

Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze

W trzech Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych (Joniec, Tąsewy, Sońsk) pacjenci otrzymują całodobową opiekę medyczną, w każdej chwili mogą liczyć na pomoc lekarzy specjalistów, wykwalifikowanych pielęgniarek, psychologa i rehabilitantów.

ZOL-e obejmują opieką pacjentów, którzy przebyli leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już hospitalizacji, ale ze względu na stan zdrowia oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Jeśli ich stan zdrowia tego wymaga są dowożeni na badania i zabiegi do specjalistycznych placówek w całej Polsce.

Do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych nie mogą być przyjęci pacjenci z chorobą psychiczną lub nowotworową.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jońcu


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jońcu (powiat płoński) mieści się w budynku po byłym ośrodku zdrowia.

Zanim zamieszkali w nim pierwsi pacjenci, przeszedł gruntowny remont zarówno w środku jak i na zewnątrz. Jest najmniejszy spośród wszystkich Zakładów wchodzących w skład „Palium, przystosowany na przyjęcie czterdziestu pacjentów. Pokoje są tutaj przeważnie trzyosobowe, łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest także sala do rehabilitacji oraz winda.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tąsewach


7 kwietnia 2001 r. otwarty został drugi ZOL, w Tąsewach (powiat pułtuski).

Jest znacznie większy niż ZOL w Jońcu i może pomieścić osiemdziesięciu pacjentów. Budynek zaadaptowany po byłej szkole otoczony jest pięknym, dużym parkiem, do którego pacjenci wychodzą nie tylko pooddychać świeżym powietrzem, ale także na grzyby. Przebywa tu dużo młodych osób, z których duża część po przeprowadzonej rehabilitacji wraca do zdrowia i do domu.Większość pokoi jest tutaj dwu lub trzyosobowych, jest duża stołówka i sala do rehabilitacji.Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Sońsku


ZOL w Sońsku (powiat ciechanowski), otwarty w lipcu 2003 roku. Budynek, w którym wcześniej znajdował się Dom Dziecka został przebudowany w taki sposób, aby mógł służyć osobom chorym i niepełnosprawnym. Pokoje są dwu i trzy osobowe, ale jest też kilka większych. W sumie przygotowany jest na przyjęcie osiemdziesięciu pacjentów. Oprócz pomieszczeń mieszkalnych jest także duża stołówka, sala do rehabilitacji i winda.

Od 1 stycznia w ZOL-u w Sońsku funkcjonuje jedyny w całym byłym województwie ciechanowskim oddział apaliczny, tzn. taki, w którym opieką i pomocą otaczani są tzw. pacjenci apaliczni. W języku medycznym pacjentami apalicznymi nazywani są chorzy głęboko nieprzytomni, wegetatywni, z którymi nie można nawiązać żadnego kontaktu, ani słownego, ani logicznego. Wymagają oni specjalistycznej opieki i pomocy. Bardzo ważna w ich przypadku jest intensywna pielęgnacja przeciwodleżynowa, wymagają specjalnej diety i rehabilitacji.
Do niedawna w całym byłym województwie ciechanowskim ani w szpitalach, ani w zakładach opiekuńczo-leczniczych nie było specjalistycznego oddziału, który takich pacjentów mógłby przyjmować, najbliższy znajdował się w Płocku, a zapotrzebowanie było duże. Pierwszy kontrakt na taki oddział podpisał Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Sońsku, na razie tylko na trzy łóżka.
W tym celu w ZOL-u wydzielony został kompleks pomieszczeń tzn. dwie sale, łazienka i dyżurka pielęgniarska. Wyposażony jest w odpowiedni sprzęt, który umożliwia i usprawnia opiekę nad pacjentami.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kolczynie


Najmłodszym „dzieckiem" „Palium" jest Ośrodek w Kolczynie (powiat sierpecki), otwarty jesienią 2016 roku. Budynek, który początkowo planowany był na pomieszczenia szkolne został przebudowany w taki sposób, aby mógł służyć osobom chorym i niepełnosprawnym. Pokoje są dwu i trzy osobowe, ale jest też kilka większych.

Od września ZOL w Kolczynie funkcjonuje jako jedyny w całym powiecie sierpeckim. Przystosowany do opieki nad osobami wymagającymi stałej opieki i rehabilitacji. Wszystkie pomieszczenia pozbawione są barier architektonicznych, dostępna jest nowoczesna winda, która pozwala na swobodne poruszanie się chorych na wózkach inwalidzkich lub przewożenia na łóżkach. Wszystkie toalety pozwalają na swobodne korzystanie przez osoby niepełnosprawne. Przestronne pokoje dla chorych i domowa atmosfera sprzyjają lepszemu samopoczuciu naszych pacjentów.
Wokół ośrodka atrakcyjne tereny zielone dostępne dla wszystkich pacjentów i osób odwiedzających, obok atrakcyjny stary park.

Adresy


Joniec
Joniec 51
09-131 Joniec
woj. mazowieckie
tel. (23) 661 63 61

Tąsewy
Tąsewy 8
06-120 Winnica
woj. mazowieckie
tel. (23) 691 48 71

Sońsk
ul. Zacisze 1
06-430 Sońsk
woj. mazowieckie
tel. (23) 671 34 69

Kolczyn
Kolczyn
09-213 Gozdowo
woj. mazowieckie
tel. (23) 661 45 24

Zgłoszenie pacjenta prosimy kierować do kierownika Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych pod nr tel. (023) 661 63 61