Warunki przyjęcia w Ośrodkach Zdrowia

Warunki przyjęcia do lekarza POZ

Celem jednostki jest zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów, którzy dokonali wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ poprzez złożenie deklaracji wyboru oraz osób znajdujących się na listach uczniów medycyny szkolnej, w ramach kontraktu z płatnikiem usług.

- do lekarza POZ przyjmowani są pacjenci posiadający deklarację do lekarza, do pielęgniarki a kobiety dodatkowo do położnej POZ
- pacjenci niezdeklarowani przyjmowani są tylko w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia
- dokumenty potrzebne do odbycia wizyty u lekarza POZ :
* dowód osobisty
* w przypadku, gdy lekarz wystawia zaświadczenie o niezdolności do pracy ( L4 ) potrzebny jest NIP zakładu pracy umieszczony na umowie o pracę lub druku ZUS RUMUA.

Każdorazowo przed wizytą u lekarza POZ potwierdzane jest, przy wykorzystaniu usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień świadczeniobiorców, uprawnienie pacjenta do bepłatnych świadczeń leczniczych. W przypadku braku potwierdzenia pacjent może okazać dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem, warunkowo w okresie 7 dni , lub złożyć stosowne oświadczenie.