Warunki przyjęcia dla Hospicjum Domowego

Warunki przyjęcia

Celem jednostki jest zapewnienie opieki domowej, na terenie działania komórki, w ramach kontraktu z płatnikiem usług, pacjentom cierpiącym na nieuleczalne postępujące schorzenia wskazane w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Do Hospicjum Domowego przyjmowany jest pacjent ze stwierdzoną chorobą nowotworową po zakończonej chemioterapii oraz pacjenci ze stwierdzoną nieuleczalną postępującą chorobą nowotworową ograniczającą życie ze skierowaniem od lekarza POZ lub lekarza oddziału szpitalnego.