Poznaj naszą historię

Nasza historia

Gdy w mroźną sobotę 26 lutego 2000 roku otwierany był pierwszy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Jońcu liczył tylko czterech pacjentów. Nie trzeba było jednak długo czekać, żeby dołączyli do nich kolejni.

ZOL bardzo szybko się wypełnił. Wielu spośród pierwszych pacjentów „Palium" już niestety odeszło, ale są też tacy, którzy mieszkają tu do dzisiaj. To oni najlepiej pamiętają trudne początki, zwłaszcza lokalowe i to właśnie oni najbardziej cieszą się z tego, że ZOL, który stał się ich domem cały czas się rozwija i w niczym nie przypomina tego jakim był cztery lata temu. Ponieważ nowych pacjentów wciąż przybywało ZOL w Jońcu nie był już w stanie pomieścić wszystkich. W odpowiedzi na to powstał drugi ZOL w Tąsewach. Uroczyste otwarcie nastąpiło 7 kwietnia 2001 roku. W lipcu 2003 roku otwarty został ZOL w Sońsku. W lipcu 2003 roku otwarty został ZOL w Sońsku. Jesienią 2016 uruchomiony został Ośrodek w Kolczynie, a w czerwcu 2022 roku najnowszy - Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Starej Wronie.


Polityka Jakości


„Dążymy do zapewnienia naszym pacjentom dostępu do profesjonalnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w zakresie:

• podstawowej opieki zdrowotnej,
• długoterminowej opieki pielęgniarskiej i paliatywnej w domu pacjenta
• stacjonarnej opieki długoterminowej dla osób przewlekle chorych
• rehabilitacji medycznej

W swoich działaniach kierujemy się troską o poprawę stanu zdrowia pacjentów, w tym wsparcia emocjonalnego i wzrostu poczucia bezpieczeństwa dla pacjenta i jego rodziny.
Standardem naszych działań jest natychmiastowa gotowość do udzielenia profesjonalnej pomocy z wykorzystaniem aktualnych technologii medycznych. Dążymy do stałego podnoszenia jakości usług, spełnienia wymagań klienta i doskonalenia SZJ. Drogą do osiągnięcia tego celu jest świadomość, że podmiotem naszego działania i troski jest zawsze pacjent, jego zdrowie, samopoczucie i bezpieczeństwo.”

https://www.traditionrolex.com/18

25 lat doświadczenia


"Palium" oferuje pomoc dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej , przewlekle i obłożnie chorym na miejscu w czterech Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych (Joniec, Tąsewy, Sońsk, Kolczyn). Natomiast personel Hospicjum Domowego i Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej dojeżdża do chorego i opiekuje się nim w jego własnym domu.

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia opieka w „Palium" Sp z o.o. jest bezpłatna. Pacjenci Zakładów how to clean clear phone casemore infosavvy watch fake Opiekuńczo-Leczniczych tracą jednak prawo do zasiłku opiekuńczego i mają pobierane 70 % własnej renty lub emerytury, bez względu na jej wysokość. Pieniądze te przeznaczone są na zakwaterowanie i wyżywienie.


Kadra


W „PALIUM" pracują: