Palium proponuje

Palium oferuje pomoc pacjentom przewlekle i obłożnie chorym na miejscu w czterech Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych (Stara Wrona, Tąsewy, Sońsk, Kolczyn). Natomiast personel Hospicjum Domowego i Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej dojeżdża do chorego i opiekuje się nim w jego własnym domu.

Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze


W czterech Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych (Stara Wrona, Tąsewy, Sońsk, Kolczyn) pacjenci otrzymują całodobową opiekę medyczną, w każdej chwili mogą liczyć na pomoc lekarzy specjalistów, wykwalifikowanych pielęgniarek, psychologa i rehabilitantów.


Ośrodki Zdrowia


"Palium" świadczy usługi zdrowotne w dwóch Ośrodkach Zdrowia na terenie gminy Nowe Miasto i Joniec.


Pielęgniarska Opieka Długoterminowa


Pielęgniarska Opieka Długoterminowa oferuje pomoc osobom obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domach, które ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają intensywnej opieki pielęgniarskiej pod nadzorem lekarza rodzinnego, ale z różnych powodów nie mogą przebywać w szpitalach czy Zakładach Opiekuńczo -Leczniczych.


Hospicjum domowe


Hospicjum Domowe oferuje pomoc pacjentom w terminalnej, czyli końcowej fazie choroby nowotworowej przebywającym w swoich domach. Jest to tak zwana opieka paliatywna. Pacjenci, którzy ze względu na zaawansowanie choroby nie kwalifikują się już do leczenia szpitalnego trafiają pod opiekę pielęgniarek, lekarzy i psychologa, którzy jeżdżą do ich domów na terenie całego powiatu płońskiego.


Pracownia Fizjoterapii


Pracownia Fizjoterapii w Nowym Mieście świadczy zabiegi fizykoterapii , kinezyterapii i masażu zgodnie ze skierowaniem na zbiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych i domowych. Zabiegi wykonywane są przez wykwalifikowany personel w miłej i serdecznej atmosferze .


Dom Opieki Medycznej


Dzienna opieka medyczna nad osobami chorymi na zespoły otępienia.