Ośrodki Zdrowia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Udziela świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych pacjentom zdeklarowanym do lekarza poz ,pielęgniarki poz, położnej poz, w ramach kontraktu z NFZ. Świadczenia realizowane są w miejscu udzielania świadczeń ( Przychodni) oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – w domu pacjenta.

"Palium" świadczy usługi zdrowotne w dwóch Ośrodkach Zdrowia na terenie gminy Nowe Miasto i Joniec.Adresy


Nowe Miasto
ul. Apteczna 5
09-120 Nowe Miasto
woj. mazowieckie
tel. (023) 661 40 06

Joniec
Joniec 51
09-131 Joniec
woj. mazowieckie
tel. 23 661 60 15