Cennik

Pobyt opiekuńczo-leczniczy


CENA ZA MIESIĄC POBYTU 2390 zł,

Ten rodzaj pobytu przeznaczony jest dla osób wymagających stałej troskliwej opieki i pielęgnacji. W czasie pobytu zapewniamy opiekę pielęgniarek i opiekunek, przy zachowaniu bezpieczeństwa podopiecznym. Dostępność lekarza, rehabilitantów i terapeutów.

 • Pobyt w pokoju 2-osobowym z łazienką
 • Wyżywienie 4 - 5 posiłków: dieta dostosowana do potrzeb pacjenta
 • Opieka pielęgniarek i opiekunek medycznych w ciągu całej doby
 • Wizyty lekarza internisty
 • Konsultacja magistra rehabilitacji: dobór odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego
 • Rehabilitacja w zakresie podstawowym, możliwość rozszerzenia indywidualnego programu rehabilitacji uwzględniającego potrzeby zdrowotne pacjenta za dodatkową opłatą
 • Terapia zajęciowa dostosowana do możliwości pacjenta
 • Leczenie farmakologiczne – odpłatne zgodnie ze zużyciem leków, przy wyborze lekarza pierwszego kontaktu (POZ) opłaty ryczałtowe za leki
 • Pieluchomajtki – odpłatne zgodnie ze zużyciem pieluch

Możliwość pobytu w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą (750 zł)

Czasowy pobyt poszpitalny – do 30 dni


CENA ZA DZIEŃ POBYTU 89 zł

Dla osób po leczeniu szpitalnym, które nadal wymagają opieki i rehabilitacji. W czasie pobytu zapewniamy kontynuację leczenia, opiekę pielęgniarek i opiekunek, rehabilitację i terapię zajęciową.

 • Pobyt w pokoju 2-osobowym z łazienką
 • Możliwość pobytu w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą (25 zł dziennie)
 • Wyżywienie 4 - 5 posiłków: dieta dostosowana do potrzeb pacjenta
 • Opieka pielęgniarek i opiekunek medycznych w ciągu całej doby
 • Wizyty lekarza internisty, leczenie zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta
 • Konsultacja magistra rehabilitacji: dobór odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego
 • Rehabilitacja w zakresie podstawowym, możliwość rozszerzenia indywidualnego programu rehabilitacji uwzględniającego potrzeby zdrowotne pacjenta za dodatkową opłatą
 • Terapia zajęciowa dostosowana do możliwości pacjenta
 • Leczenie farmakologiczne – odpłatne zgodnie ze zużyciem leków
 • Pieluchomajtki – odpłatne zgodnie ze zużyciem pieluch
Pobyt opiekuńczo-leczniczy w oczekiwaniu na ZOL NFZ


CENA ZA MIESIĄC POBYTU 2490 zł

Dla osób wymagającym troskliwej opieki i pielęgnacji. W czasie pobytu zapewniamy opiekę pielęgniarek i opiekunek, przy zachowaniu bezpieczeństwa podopiecznym. Dostępność lekarza, rehabilitantów i terapeutów.

 • Pobyt w pokoju 2-osobowym z łazienką
 • Możliwość pobytu w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą (950 zł)
 • Wyżywienie 4 - 5 posiłków: dieta dostosowana do potrzeb pacjenta
 • Opieka pielęgniarek i opiekunek medycznych w ciągu całej doby
 • Wizyty lekarza internisty
 • Konsultacja magistra rehabilitacji: dobór odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego
 • Rehabilitacja w zakresie podstawowym, możliwość rozszerzenia indywidualnego programu rehabilitacji uwzględniającego potrzeby zdrowotne pacjenta za dodatkową opłatą
 • Terapia zajęciowa dostosowana do możliwości pacjenta
 • Leczenie farmakologiczne – odpłatne zgodnie ze zużyciem leków, przy wyborze lekarza pierwszego kontaktu (POZ) - leki dostarczane przez rodzinę lub opiekunów
 • Pieluchomajtki – odpłatne zgodnie ze zużyciem pieluch

ZAKRES KOMPLEKSOWEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI W CZASIE POBYTU

 • rozpoznanie problemów i potrzeb chorego
 • ocena stanu psychicznego i emocjonalnego
 • rozpoznanie deficytu samoopieki,
 • ocena możliwości wykonywania czynności dnia codziennego
 • określenie zakresu pomocy i sposobu jej udzielania
 • ustalenie planu pielęgnacyjnego
 • pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego
 • nieograniczanie samodzielności
 • zapewnianie bezpieczeństwa
 • prawidłowa pielęgnacja skóry
 • zapobieganie powstawaniu odleżyn
 • utrzymanie właściwej pozycji w łóżku
 • prawidłowego rytmu dnia pacjenta w zakresie snu i czuwania
 • właściwe odżywianie
 • edukacja i opieka psychologiczna

FACHOWA KADRA

 • Doświadczeni lekarze
 • Pielęgniarki z wieloletnim stażem
 • Rehabilitanci
 • Psycholodzy
 • Opiekunowie medyczni
 • Terapeuci zajęciowi

Pobyt Wytchnieniowy (wakacyjny/świąteczny) 14 dni


CENA ZA POBYT 1490 zł

Dla osób wymagającym okresowej, troskliwej opieki i pielęgnacji. Dotychczasowi opiekunowie potrzebują chwili wytchnienia i odpoczynku od codziennych obowiązków opieki bliskiej osoby.

 • Pobyt w pokoju 2-osobowym z łazienką
 • Możliwość pobytu w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą (490 zł)
 • Wyżywienie 4 - 5 posiłków: dieta dostosowana do potrzeb pacjenta
 • Opieka pielęgniarek i opiekunek medycznych w ciągu całej doby
 • Wizyty lekarza internisty, leczenie zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta
 • Konsultacja magistra rehabilitacji: dobór odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego
 • Rehabilitacja w zakresie podstawowym, możliwość rozszerzenia indywidualnego programu rehabilitacji uwzględniającego potrzeby zdrowotne pacjenta za dodatkową opłatą
 • Terapia zajęciowa dostosowana do możliwości pacjenta
 • Leczenie farmakologiczne – odpłatne zgodnie ze zużyciem leków, przy wyborze lekarza pierwszego kontaktu (POZ) - leki dostarczane przez rodzinę lub opiekunów
 • Pieluchomajtki – odpłatne zgodnie ze zużyciem pieluch

Informacja o wysokości opłat za usługi


1.Stawka opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej :

Na podstawie ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 28 z póź. zm. wprowadza się Zarządzeniem nr 24/2017 Prezesa Palium Sp.zo.o.:

 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,00 zł,
 • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,50 zł,
 • za sporządzenie wyciągu, opisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,70 zł.


2.Stawka za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny:

Na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej art. 28 wprowadza się Zarządzeniem nr 24/2017 Prezesa Palium Sp.zo.o. cennik opłat:

 • za każdą rozpoczętą dobę -40 zł brutto.